Udruženje oboljelih od hemofilije je dobrovoljna i humanitarna organizacija građana oboljelih od hemofilije. Cilj udruženja je okupljanje i pomaganje oboljelim u ostvarivanju njihovih prava i interesa.
Udruzenje je osnovano 2007 godine i djeluje na podrucju Republike Srpske sa sjedistem u Banja Luci

Meni