HEMOFILIJA U ŠKOLI

skola-dijete

Nastavnici i ostalo školsko osoblje mogu osjećati zabrinutost o tome da imaju

učenika sa hemofilijom u njihovoj školi. Ova brošura je dizajnirana kako bi se

ublažili ti strahovi,  predstavljajući činjenice o hemofiliji i

omogućavajući  brzi referentni vodič o tome  šta učiniti u različitim situacijama prilikom

krvarenja. Edukatori trebaju biti svjesni da  učenici s hemofilijom

ne krvare  brže od drugih učenika, međutim, oni mogu imati

produženo ili odgođeno krvarenje.

Опширније

LIJEČENJE I TRETMAN HEMOFILIJE
Meni