Ljetni kamp za osobe oboljele od hemofilije

U većini slučajeva pacijenti nisu upoznati koliko važnu ulogu kod pokretljivosti ekstremiteta i

očuvanju normalne motorike kod hemofilicara, pored lijekova, igra i fizikalni tretman. Ne

samo da je bitan fizikalni tretman već on mora biti obavljen uz nadžor fizioterapeuta koji je

osposobljen za rad sa hemofiličarima, a sve to u koordinaciji sa hematologom jer tokom tog

tretmana hemofiličari moraju biti na profilaksi.

Statistički gledano 90% odraslih hemofiličara ima invalidnost koljena laktova i skočnih

zglobova. Posebno kod nas jer u prošlosti hemofiličari nisu imali ni osnovne uslove za

liječenje.

Po preporuci Svjetske federacije za hemofiliju svi hemofiličari bi trebalo da idu na banjsko

liječenje dva (2) do tri (3) puta godišnje u trajanju od mjesec dana i da određen dio vježbi

vrše uz prisustvo individualnog fizioterapeuta. Nažalost, institucije zdravstvenog sistema još

uvijek nisu našle način da se to omogući hemofiličarima u RS, zato želimo da organizujemo

susrete Hemofiličara u vidu radnog kampa. Prvi ljetni kamp za osobe oboljele od hemofilije

ce se održati u Tesliću u hotelu Kardial od 15 do 17 septembra 2017.god.